image

Teithiau Cerdded Caernarfon


Teithiau cerdded tywysedig o amgylch tref hanesyddol Caernarfon

Cwestiynau Cyffredin

Cewch, ond rhaid bwcio teithiau ymlaen llaw.

Mae'n rhaid i'r teithiau gael ei bwcio ymlaen llaw a gall amser cychwyn y daith bod yn hyblyg. Plis cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni eich dymuniad, hyd yn oed os ydych yn bwcio ar yr un diwrnod.
Mae'r teithiau'n cychwyn o gerflun David Lloyd George ar y Maes, wrth ymyl y Castell. Bydd eich tywyswr yn gwisgo bathodyn adnabod.

Mae taith tref Caernarfon yn cymryd tua 1¼ awr. Os rydych yn mynd i Segontium ar y daith cyfunol, gadewch gyfanswm o tua 2 awr ar gyfer y ddwy daith.

O leiaf dau berson ac uchafswm o 50.

Gellir talu gyda arian parod, cerdyn neu ar gyfer archebion grŵp mawr trwy drosglwyddiad banc electronig.

Mae teithiau cerdded Caernarfon yn cychwyn ac yn gorffen ar y Maes.

Y maes parcio agosaf yw maes parcio Cei Llechi - côd post LL55 2PB. Mae’r maes parcio 1 munud i gerdded o'r Castell.

Cyfieithiad yma'n fuan

We now offer tours of Caernarfon Castle (minimum booking of four people which includes the entry fee to the Castle). This is in addition to the Caernarfon town tour and normally takes place following completion of the town tour

Cymraeg neu Saesneg.

Mae croeso i chi ddod â ci sy'n ymddwyn yn dda ar dennyn ar y daith o amgylch Caernarfon.

Esgidiau cadarn neu trainers.

I archebu'ch lle ar daith gerdded, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â Melissa:

melissa@caernarfonwalks.co.uk | 07873 542 878