image

Teithiau Cerdded Caernarfon


Teithiau cerdded tywysedig o amgylch tref hanesyddol Caernarfon

Teithiau cerdded o amgylch tref hanesyddol Caernarfon


Tours operate for small groups (2 people upwards), private parties and also large groups including school parties and students. (Cyfieithiad yn dod yn fuan....)

Taith tref CaernarfonDavid Lloyd George

Explore the history of the Roman Era, Middle Ages, Elizabethan, Georgian, Victorian and modern periods. Learn about Caernarfon Castle, the town walls, the Welsh slate industry and maritime history. (Cyfieithiad yn dod yn fuan....)

Mae'r daith yn cymryd tua 1¼ awr, ac mae'n addas i blant (mae'n rhaid i blant bod yng nghwmni oedolyn).

- Oedolion: £10
- Plant o dan 16 oed: £5
- Ticed teulu (2 oedolyn, 2 plentyn): £25
- Plant dan 5: am ddim

Mae'n rhaid i'r teithiau gael ei bwcio ymlaen llaw a gall amser cychwyn y daith bod yn hyblyg. Plis cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni eich dymuniad, hyd yn oed os ydych yn bwcio ar yr un diwrnod.

Mae'r teithiau'n cychwyn o gerflun David Lloyd George ar y Maes, wrth ymyl y Castell.

Mae busnesau lleol a lletywyr yn cefnogi'r teithiau a chydnabyddir y teithiau gan:
- Cyngor Gwynedd
- Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
- HWB Caernarfon

Taith Caer Rufeinig SegontiumCaer Rufeinig Segontium

Taith arall efallai dymunwch ei gymryd yw Caer Rufeinig Segontium yng Nghaernarfon. Nid yw taith Segontium yn cael ei gweithredu fel taith ar wahân, ond mae'n cael ei chyfuno â thaith tref Caernarfon.

Walk within the remains of the longest held Roman Fort in Wales and learn about the artefacts found during excavations. (Cyfieithiad yn dod yn fuan....)

Cyfanswm pris taith Caernarfon a thaith Segontium gyda'i gilydd yw:

- Oedolion: £17
- Plant o dan 16 oed: £7
- Ticed teulu (2 oedolyn, 2 plentyn): £42
- Plant dan 5: am ddim

Gadewch gyfanswm o tua 2 awr ar gyfer y ddwy daith gyda'i gilydd. Rhaid bwcio’r daith yma ymlaen llaw hefyd. Mae'r daith yn cychwyn o gerflun David Lloyd George wrth ymyl y castell yng Nghaernarfon. I gyrraedd Segontium mae’n cymryd tua 10 munud i gerdded o ganol Caernarfon.

I archebu'ch lle ar daith gerdded, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â Melissa:

melissa@caernarfonwalks.co.uk | 07873 542 878